Đau đớn nhìn bạn gái Mako Oda bị xã hội đen làm nhục